Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de internetpagina’s van de Stichting Sint-Nicolaas Maastricht besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de internetpagina wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op onze internet pagina wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site Stichting Sint-Nicolaas Maastricht, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Stichting Sint-Nicolaas Maastricht internetpagina te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Stichting Sint-Nicolaas Maastricht internetpagina verkregen is.