Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Stichting Sint Nicolaas Maastricht iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. De inhoud van de website is alleen bedoeld als algemene informatie. Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stichting Sint Nicolaas Maastricht worden gekopieerd, doorgegeven of opgeslagen op een andere website of in welk elektronisch systeem dan ook. Alle foto’s en videobeelden zijn gemaakt in de openbare ruimte. De publicatie van deze foto’s en videobeelden vallen dan ook onder de journalistieke vrijheid. Zij worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan verslaglegging en het geven van een impressie van de intocht van Sinterklaas in Maastricht. Delen van de foto’s kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Hierbij worden alleen Sinterklaas en individuele Pieten gebruikt. Zij weten hiervan en gaan hiermee akkoord. In verband met de nieuwe privacywetgeving AVG is het lastig om van iedere individuele foto gemaakt tijdens de stadstour, op het stadhuis en bij de Brusselse Poort te controleren of er instemming is van de geportreteerde. Wij willen slechts een impressie geven van deze intocht zonder commerciële bijbedoelingen. Mocht u onverhoopt ongewild voorkomen op beelden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris. Wij gaan er dan alles aan doen om dit op te lossen.
Intoch Sinterklaos In Mestreech
Intoch Sinterklaos
Intoch Sinterklaos In Mestreech
Intoch Sinterklaos