Stichting intocht Sinterklaas Maastricht is bijna net zo oud als Sinterklaas zelf.

de stichting heeft als doel het organiseren van een grootse en leuke intocht voor Maastricht en omstreken.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:  
voorzitter:      Henri Borgignons henri@sinterklaasinmaastricht.nl secretaris: Paul van Eemeren paul@sinterklaasinmaastricht.nl penningmeester: Gert-Jan Holthaus gertjan@sinterklaasinmaastricht.nl bestuurslid: Bart Abeling bart@sinterklaasinmaastricht.nl bestuurslid: Louise Holthaus - Halkema louise@sinterklaasinmaastricht.nl bestuurslid: Patrick Magermans patrick@sinterklaasinmaastricht.nl bestuurslid: Peter Meulendijks peter@sinterklaasinmaastricht.nl bestuurslid: Tim Schaap tim@sinterklaasinmaastricht.nl
De commissie PR & Media is verantwoordelijk voor zowel de interne communicatie richting onze vrijwilligers als de externe communicatie richting (potentiële) bezoekers (jong en oud) en sponsoren. Hiervoor maken wij gebruik van diverse kanalen en middelen. Denk hierbij aan onze website, sociale media, digitale nieuwsbrieven, posters en de inzet van pers.  
Commissie sponsoring:
Commissie PR & Communicatie:
Het stichting van de intocht van Sinterklaas draait op de gulle giften van onze sponsoren. Zonder hen is de organisatie van al het moois niet mogelijk. De commissie Sponsoring begint dan ook in het voorjaar al met het werven van sponsoren. Zij onderhouden de contacten met de sponsoren, verzorgen de overeenkomsten en de facturering.  
Commissie kleding:
De leden van de commissie Sinterklaas en Pieten organiseren, ontwikkelen en dragen het cultureel erfgoed uit. Ze zorgen ervoor dat de pieten goed voorbereid zijn en weten wanneer ze op de daken moeten lopen en ze de kinderen kunnen vermaken. Ook zorgen zei dat de kleding vn de Sint en zijn Pieten tip top in orde is. Zij beheren als het ware een complete kledingkast. Dit is meer dan alleen bijhouden welke Piet welk pak heeft. Zo ook het onderhoud, vermaken, opslag en registratie. Dit alles met een eigen gemaakt geautomatiseerd systeem.  
Commissie dagelijkse organisatie:
In de commissie Dagelijkse Organisatie zijn diverse uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden belegd. Zij onderhouden de contacten met interne en externe relaties, werven vrijwilligers en zorgen voor de planning van de vrijwilligers. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de:
organisatie van de informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers;  organisatie en coördinatie van het totaalconcept tijdens de operationele dagen; organisatie tijdens de bijeenkomsten op het stadhuis en Brusselse Poort; restauratievoorziening tijdens operationele dagen.
Commissie rollend materieel:
De leden van de commissie rollend materieel zorgen ervoor dat de voertuigen voor deze dag tip top in orde zijn. Ze zorgen voor niet alleen voor het vervoersmiddel van de Sint en hoofdpiet tijdens de rondtocht maar ook voor de fouragewagens en het vervoer van de mensen naar de verschillende locaties.  
Commissie Programm:
De leden van de commissie programma organiseren, ontwikkelen en maken het programma van de intocht. Niet alleen de vaartijden van de boot maar ook het programma tijdens de intocht, het welkomstfeest op het stadhuis en het programma bij de Brusselse Poort. Daarnaast is er dit jaar vor het eerst het uitzwaaimoment erbij genomen. Deze is overgenomen van de getopte stichting “Sinterklaas aan de Maas’. Zij zijn het hele jaar bezog om een leuk, gevarieerd, interessant en vrolijk programma te maken met veel muziek en vrolijke momenten.  
Wil jij meehelpen?
Het bestuur is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen werken aan de leukste intocht van Sinterklaas. Neem contact op met Patrick, Hij zalsamen met jou bekijken wat er kan, nodig is en mogelijk is. patrick@sinterklaasinmaastricht.nl  
Intoch Sinterklaos In Mestreech